Bargework | Biuro na wodzie
Status: Projekt konkursowy


Idea


Przedmiotem opracowania projektowego jest koncepcja architektoniczna obiektu biurowo-szkoleniowego zlokalizowanego na wodzie na potrzeby konkursu Bargework.

Głównym celem było zaprojektowanie obiektu o zróżnicowanym programie funkcjonalnym mogącym, mieścić różnego typu wydarzenia w różnych ramach czasowych, a także być miejscem pracy, wykorzystującym swoją wyjątkową, zmienną lokalizację, a więc położenie na wodzie, kreując miejsca wypoczynku i przestrzeni na świeżym powietrzu wykorzystujących walory widokowe.

Program funkcjonalny


Zaprojektowano dwukondygnacyjny obiekt. Pierwszą kondygnację stanowi PRZESTRZEŃ BIUROWA z wytworzonymi stanowiskami pracy w ramach funkcjonowania np. inkubatora przedsiębiorczości, salą konferencyjną, mogącą posłużyć za przestrzeń spotkań dla wszystkich użytkowników obiektu oraz biura przeznaczone dla administracji.

Druga kondygnacja to PRZESTRZEŃ TWÓRCZA, służąca organizacji różnego typu wydarzeń
i spotkań, wystaw oraz szkoleń. Na piętrze zaprojektowano dużą salę audytoryjną oraz salę szkoleniową wyposażoną w sprzęt komputerowy. Duże wnętrze holu komunikacyjnego może pełnić funkcję przestrzeni ekspozycyjnej, a w czasie organizacji większych wydarzeń funkcję foyer przy sali audytoryjnej.

W obrębie obiektu zaprojektowano na obu kondygnacjach pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Obiekt jest w całości przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – w budynku zainstalowano windę, a także zaprojektowano pomieszczenia wc spełniające wymogi, jakim powinny odpowiadać przestrzenie przewidziane dla osób o ograniczonych możliwościach ruchowych.

Projekt został opracowany w oparciu o wytyczne konkursowe oraz obowiązujące warunki techniczne – pomimo faktu, iż w polskim prawie nie zostały jeszcze określone wytyczne, jakim odpowiadać powinny budynki sytuowane na wodzie.

Forma biurowca


Forma obiektu wynika z pierwotnych założeń ideowych oraz przyjętego programu funkcjonalnego.
2 kondygnacje obiektu kreujące PRZESTRZEŃ BIUROWĄ oraz PRZESTRZEŃ TWÓRCZĄ mogą pełnić funkcję niezależnych stref, dostępnych z zewnątrz. Formę obiektu tworzą 2 przenikające się bryły, których przesunięcie względem siebie pozwoliło wytworzyć dużą przestrzeń wejściową zadaszoną stropem drugiej kondygnacji oraz przestrzeń wypoczynkową w formie siedzisk w układzie schodkowym po przeciwnej stronie, na poziomie I piętra, wykorzystującą walory widokowe obiektu.

Forma biurowca nawiązuje do dynamiki i zmienności wody – morza lub rzeki.
Dynamiczne kształty zostały powtórzone również we wnętrzu obiektu. Pochylone bryły recepcji czy obudowy zlokalizowanych we wnętrzu drzew nadają nowoczesnego charakteru. Żywa zieleń, stosowana coraz częściej w typowych obiektach biurowych na lądzie, także tutaj ma ożywić klimat pracy i spotkań służbowych.

Dach biurowca tworzy piątą elewację obiektu. Ze względu na mobilność, jak również możliwość oglądania w przyszłości obiektu z różnych perspektyw, zadaszenie nawiązuje materiałami i formą do elewacji biurowca. Ponadto fragment dachu został zaprojektowany jako zielony, tworząc odważną relację z surowym wykończeniem z blachy kortenowej. W dachu usytuowano świetliki dachowe, wprowadzające światło dzienne do wnętrza obiektu.

Konstrukcja


Biurowiec zaprojektowano na betonowym pływaku, zapewniającym odpowiednią stabilność i wyporność obiektu, w lekkiej konstrukcji słupowo-szkieletowej z zastosowaniem płyt elewacyjnych. Jako alternatywne rozwiązanie sugeruje się możliwość rozpatrzenia użycia samonośnych płyt elewacyjnych.

Elewacje obiektu


Główna część bryły projektowanego biurowca pokryta została blachą kortenową, surowym materiałem nawiązującym do portowych obiektów, a jednocześnie posiadającym znakomite właściwości w relacji z wodą i wilgocią. Pozostałe fragmenty elewacji wykończono białym kolorem. Ze względu na wagę i obciążenie obiektu, sugeruje się użycie lekkich płyt elewacyjnych według rozwiązań systemowych.

Wnętrza tworzą białe płaszczyzny zestawione z drewnem ocieplającym przestrzeń obiektu. Przestrzeń między poszczególnymi biurami i pomieszczeniami ożywiają czerwone akcenty – elementy wyposażenia wnętrza o nowoczesnym wzornictwie, jak krzesła czy fotele.

Rozwiązania ekologiczne


W projektowanym obiekcie planuje się użycie nowoczesnych systemów ekologicznych stosowanych w budownictwie w celu ograniczenia zużycia wody oraz energii, a także poprawiając komfort użytkowania obiektu.

Jednym z czynników poprawiających klimat pracy, wydajność oraz ekonomię obiektu są zastosowane, sterowane automatycznie, rolety oraz żaluzje fasadowe. Zintegrowany system umożliwia kontrolę stopnia przepuszczalności przegród zewnętrznych, dzięki czemu możliwe jest utrzymanie odpowiedniej temperatury wewnątrz, powodując znaczną oszczędność energii.

W obiekcie zastosowano ponadto dużą ilość przeszkleń, które pozwalają na oszczędność energii w kwestii doświetlenia poszczególnych pomieszczeń. Zamontowane okna dachowe, doświetlające przestrzeń korytarzy, pozwalają dodatkowo w naturalny sposób ograniczyć potrzebę zużycia energii elektrycznej w celu doświetlenia przestrzeni ogólnej komunikacji.

W biurowcu przewidziano także możliwość gromadzenia wody deszczowej do użytku w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, a także nasączania roślin wewnątrz oraz na dachu. Na poziomie I piętra przewidziano możliwość lokalizacji pompy oraz zbiornika zbierającego wodę z zielonej części dachu obiektu.

System wentylacji pomieszczeń z rekuperacją pozwala także na znaczne obniżenie kosztów ogrzewania. Nowoczesne rozwiązania z zakresu odzysku ciepła, możliwe do zastosowania w projektowanym biurowcu, umożliwiają odzyskanie aż 75% ciepła.

Projekt dopuszcza także możliwość zastosowania na dachu obiektu paneli fotowoltaicznych umożliwiających gromadzenie energii elektrycznej.