Centrum Mrzeżyna to koncepcja przekstałceń przestrzeni publicznej w obszarze ścisłego centrum nadmorskiej miejscowości. Projekt powstał dla lokalnych przedsiębiorców na potrzeby dialogu i opracowania wspólnej wizji z władzami miasta i powiatu.


Zakres projektu objemował nieznaczną przebudowę placu, drogi i chodników, nadbudowę istniejących obiektów adekwatną do skali założenia oraz wykreowanie nowego miejsca uwzgledniajcego potrzeby turystów oraz interes lokalnych handlowców.

Projekt placu o nowoczesnym charakterze


Ideą naszego projektu oraz Inwestorów było uporządkowanie chaotycznego układu i stworzenie przyjaznej przestrzeni o nowoczesnym charakterze dla mieszkańców oraz turystów odwiedzających w sezonie letnim Mrzeżyno. Propozycja zakłada budowę spójnego stylistycznie placu z ciekawą małą architekturą – nowe trawniki, ławki oraz wyraźnie uporządkowane ogródki przy lokalach usługowych. Nowy układ powstał na planie przecinających się linii, nawiązując tym samym do wyremontowanych we wcześniejszych latach nawierzchni zlokalizowanych nad samym morzem, które wyznaczają wyraźnie przestrzeń dla ograniczonego rucuhu samochodowego oraz chodnik dla pieszych i plac.

Kształt projektowanych obiektów kubaturowych charakteryzuje prosta, współczesna forma. Przy samym placu planuje się nadbudowę obiektów o 1 kondygnację, przekrytą dachem stromym, analogicznie do istniejących obiektów. W przestrzeni placu zaprojektowano dodatkowo podświetlane, drewniane siedziska wraz z efektownymi żelbetowymi ramami, które w sezonie turystycznym mogą posłużyć jako dodatkowa przestrzeń dla handlowców.


Centrum Mrzeżyna
Koncepcja przekształceń przestrzeni publicznej i małej architektury
Inwestor: Lokalni przedsiębiorcy
Lokalizacja: Mrzeżyno, Powiat Gryciki, Gmina Trzebiatów, woj. zachodniopomorskie
Opracowanie: 2017